Drs. Arjan Knop

Foto Knop

De Bijbel vormt de kern van het protestants-christelijk geloof. De bestudering van de Bijbelse teksten neemt binnen de opleiding dan ook een grote plaats in en kan niet zonder een degelijke kennis van de oorspronkelijke talen waarin de Bijbel geschreven is. In de cursussen Oud-Hebreeuws en Nieuwtestamentisch Grieks maak je kennis met de bijzonderheden van deze talen en wordt de grammaticale basis gelegd waarop de student de teksten leert verstaan.

Arjan Knop is Nederlander. Hij studeerde theologie aan de R.U. Groningen en de FPG te Brussel met als hoofdvak Oude Testament. Momenteel werkt hij aan een doctoraat over 2 Koningen 2: 23 – 25 (Elisha en de berinnen). Tevens is hij werkzaam als predikant binnen de VPKB voor de protestantse kerk van Kortrijk.