Publicaties

Wetenschappelijke publicaties
Book Reviews
Analecta Bruxellensia 2019

Theological essays in Biblical, Religious and Historical perspective

 

Elk jaar verschijnt een uitgave met wetenschappelijke artikelen van de faculteit. We zijn ondertussen aan de 19e jaargang toe van de Analecta Bruxellensia.  Deze bundel is op 8 mei overhandigd aan de afscheidnemende hoogleraar Systematische Theologie Prof. Bernard Hort en bespreekt in een aantal artikelen enkele facetten uit het werk van Paul Tillich (1886-1965), een specialisatie van de emeritus hoogleraar. 

 

Verder presenteren we een greep uit de onderwerpen waarmee onderzoekers aan de faculteit bezig zijn, alsook een rubriek met reviews.    

 

Je kan het boek bestellen (inclusief verzendkosten) door € 22,50 over te schrijven op de volgende rekening:  

 

BE27 2100 9032 8573 GEBABEBB  

 

(onder vermelding van naam en adres + ‘Analecta 2019’)

Analecta Bruxellensia 2018
Boek over de Onderstroom


Johan Temmerman, De onderstroom van religie en atheïsme. Vrijmetselarij, mystiek, gnostiek, hermetisme, Leuven: Lannoo Campus, 2014. 

 

De auteur analyseert de denkkaders en verbeeldingen van zowel religieuze als atheïstische zingeving. De opmerkelijke bevindingen kaderen rond de stelling dat aan de oppervlakte grote verschillen tussen een gelovig en ongelovig wereldbeeld zichtbaar zijn, maar ondergronds de beide opvattingen ontspringen aan dezelfde onderstroom: het verlangen naar en de nood aan coherentie. 

Boek over Luther

Johan Temmerman, Maarten Luther, 500 jaar Reformatie, Brussel: Academic & Scientific Publishers (ASP), 2016. 

 

Hoe heeft het religieuze denken van Luther en de reformatoren de westerse cultuur beïnvloed? Deze vraag is het uitgangspunt van deze uitvoerige verhandeling over 500 jaar Reformatie. De puriteinse ethiek en het historisch scepticisme ten aanzien van religie in de Verlichting komen uitvoerig aan bod. De invloed van de religieuze omwenteling voorin de 16eeuw is groot en niet meer weg te denken uit de hedendaagse cultuur.

Reactie op de zogenaamde Nashville-verklaring
Deze website wil gebruik maken van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren.
Gelieve aan te geven of u deze cookies al dan niet wenst te aanvaarden.
Meer informatie