Publicaties

Recente publicaties

Verboden Kennis
Wat de kennis van religie ons leert


De westerse cultuur ontsproot aan een veelheid van bronnen in de oudheid. Het Griekse denken en de Joodse verbeelding gaven het levenslicht aan de monotheïstische tradities. Van bij de aanvang maakte men beslissende keuzes. Een strak dogmatisch keurslijf bepaalde de ontwikkeling van de westerse cultuur. Dissidente stemmen werd het zwijgen opgelegd en hun teksten werden verboden. In dit boek schetst de auteur aan de hand van de verboden kennis de andere kant van de westerse cultuur.

De tekst biedt een combinatie van informatief onderricht en een oefening in het denken van diversiteit. De enige ‘juiste’ weg, die de religieuze orthodoxe tradities uitstippelden, staat sinds de moderniteit onder druk. Maar voorin de 21e eeuw stelt men tevens de leefbaarheid van een louter wetenschappelijk materialisme in vraag. Misschien hadden ketterse onverlaten en on-eigentijdse denkers, die de andere kant van de westerse cultuur representeren, dan toch een punt? In deze tekst overloopt de auteur de diverse stromingen en bewegingen die ondergronds belangrijke impulsen gaven aan de vorming van de westerse cultuur. Aan bod komen gnostici, katharen, hermetische filosofen, alchimisten, rozenkruisers en vele anderen. De verboden kennis zet aan om de waarheid in verschillende gestalten te denken en ons niet door een polariserend ‘groot verhaal’ te laten vangen.

 

Andere boeken van de hand van Johan Temmerman, verschenen bij Garant:
Geloof & Wetenschap.

 

Recent afgestudeerd als Master in de Religiestudies Kelly Keasberry publiceerde haar masterthesis "Geworteld in Verbinding" - eveneens bij Garant

 

Meer info of bestellen

Een drempelloze kerk
Nieuw boek: "1523" The first martyrs of the Reformation
Nieuw boek: "De geest van de vrijmetselarij"
New book: "Alternatives to populism from a human rights perspective"
Church in Transition

Naar aanleiding van de bijzondere synodedag van de VPKB op 13 mei hebben de beide theologische faculteiten een boekje samengesteld met daarin reflecties over de kerk. We hopen dat deze korte artikels kunnen bijdragen aan een frisse en vernieuwende kijk op de kerk vandaag.

 

DOWNLOAD HIER DE INFOBUNDEL

Nieuw boek over de kennis van religie

BEHOUD HET GOEDE

Wat de kennis van religie ons leert

Johan Temmerman

 

Meer info

Wetenschappelijke publicaties
Publicaties algemeen
Book Reviews
Essays over geloof

Student van de FPTR Lawrence Urbain schreef een bundel vol essays over geloven vandaag. 

 

Prof. Parlevliet (PT) zegt hierover het volgende: 

 

“De rode draad in al deze essays is eigenlijk het gesprek dat de auteur voert met de orthodoxie, die hij enerzijds niet wil loslaten maar terzelfdertijd wel beseft dat we in 2021 leven, waar individualiteit en moderniteit een gegeven zijn. Het gesprek (of de botsing) tussen die twee, komt steeds in een of andere vorm terug.”

 

Meer info

Boek radicalisme

Voor meer informatie en gratis toegang tot het boek:

 

Naar het boek

 

Voor een verslag van de online presentatie op 11 juni

 

Presentatie 

Voor een korte video over de inhoud van prof. Johan Temmerman:

 

Introductie


Boek over de Onderstroom


Johan Temmerman, De onderstroom van religie en atheïsme. Vrijmetselarij, mystiek, gnostiek, hermetisme, Leuven: Lannoo Campus, 2014. 

 

De auteur analyseert de denkkaders en verbeeldingen van zowel religieuze als atheïstische zingeving. De opmerkelijke bevindingen kaderen rond de stelling dat aan de oppervlakte grote verschillen tussen een gelovig en ongelovig wereldbeeld zichtbaar zijn, maar ondergronds de beide opvattingen ontspringen aan dezelfde onderstroom: het verlangen naar en de nood aan coherentie. 

Boek over Luther

Johan Temmerman, Maarten Luther, 500 jaar Reformatie, Brussel: Academic & Scientific Publishers (ASP), 2016. 

 

Hoe heeft het religieuze denken van Luther en de reformatoren de westerse cultuur beïnvloed? Deze vraag is het uitgangspunt van deze uitvoerige verhandeling over 500 jaar Reformatie. De puriteinse ethiek en het historisch scepticisme ten aanzien van religie in de Verlichting komen uitvoerig aan bod. De invloed van de religieuze omwenteling voorin de 16eeuw is groot en niet meer weg te denken uit de hedendaagse cultuur.

Reactie op de zogenaamde Nashville-verklaring
Deze website maakt gebruik van cookies De website van Faculteit voor protestantse theologie en religiestudies gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten