Master Protestantse Theologie & Religiestudies

De Masteropleiding aan de FPTR is een wetenschappelijk parcours waarlangs zelfstandig academisch onderzoek wordt gecombineerd met het verwerven van competenties voor een specifieke praktijk. De theoretische ‘onderbouw’ die tijdens de Bacheloropleiding werd gelegd, wordt nu verder uitgewerkt in de ‘bovenbouw’ met een keuze tussen twee afstudeerrichtingen: Theologie en Religiestudie.

De Masteropleiding beoogt verdieping en verbreding en hanteert daarbij een interdisciplinaire methode. Dit betekent dat zowel de Bijbelwetenschappelijke, als praktisch-historische en religiewetenschappelijke componenten tijdens de Masteropleiding worden samengebracht. Dit betekent eveneens dat de student zelfstandig onderzoek verricht, zowel wat betreft de traditionele theologie en de hedendaagse hermeneutische ontwikkelingen als op het vlak van actuele problemen rond integriteit, identiteit, zingeving en religie.


Interdisciplinariteit
Het specifieke van de Masteropleiding aan de FPTR is de interdisciplinaire benadering. Een tekst uit de Hebreeuwse Bijbel of het Nieuwe Testament wordt geanalyseerd vanuit de grondtekst. Na de vertaling en de exegetische doorlichting, treedt de student in leergemeenschap het debat binnen met andere disciplines die het terrein van de Theologie en Religiestudies rijk is.

Naast de exegese biedt de Masteropleiding ook de mogelijkheid om aan vergelijkende tekststudie aandacht te besteden. Teksten staan meestal in een lijn van ontwikkeling en treft men vaak in andere culturen in licht gewijzigde vormen aan. Het is een verrijkende en verdiepende kennis die ontstaat wanneer de student eenzelfde tekst in verschillende tradities vergelijkt.

Interdisciplinariteit kenmerkt ook de hoofdvakstudie en de Masterproef. Hierbij kan men opteren om een verdiepende studie van de antieke talen aan te gaan of bijvoorbeeld praktisch gericht de verhouding tussen moderne media en kerk te bestuderen. Ook bijzonder pastoraat, christelijke kunst, mystiek of oriëntalistiek behoren onder meer tot de mogelijkheden.

Communicatie
Studenten die de Masteropleiding aan de FPTR volgen krijgen uitgebreid de mogelijkheid hun communicatieve vaardigheden aan te scherpen. Theologie en religie hebben in de Master alles te maken met overdracht. Onze culturele ontwikkeling verliep langs de tonen van het woord. Betekenis gaf traditie vorm.

Daarom is in de Masteropleiding aandacht voor dialoog en overdracht. Daarbij wordt niet alleen naar de klassieke vormen van religieuze communicatie gekeken, zoals liturgie en homiletiek, maar komen ook moderne platformen en netwerken aan bod.
Deze didactische en communicatieve vaardigheden worden in leergemeenschap, openbare lessen, colloquia en op het onlineplatform aangeleerd.

Stage
De Masteropleiding afstudeerrichting Pastoraat besteedt ook aandacht aan praktijkervaring en biedt een breed scala aan stagemogelijkheden. De student die ervoor kiest om in de kerk of in een bijzonder ambt, zoals gevangenis- of luchthavenpastor werkzaam te zijn, heeft de kans de specifieke vaardigheden daartoe in de praktijk aan te leren. Als bescheiden instelling is de FPTR erg flexibel en kan de student in onderling overleg en binnen het netwerk van protestantse kerken in België stageplaatsen aanvragen en afspraken maken.

Masterproef
Op het terrein van het wetenschappelijk onderzoek worden de specifiek academische vaardigheden aangescherpt en leert de student een degelijk onderzoek te voeren en daarvan verslag uit te brengen. Ook komt hier het groeiende aanbod onlineleren aan bod, waarbij de pedagogische vaardigheden van een wetenschappelijk verantwoorde onlinemodule worden besproken en getoetst.

De beoogde studieresultaten en specifieke vakdidactiek omvat vier pijlers, verbonden door communicatieve vaardigheden:

 

Programma’s
De Masteropleiding Theologie en Religiestudies aan de FPTR omvat 120 studiepunten of twee jaar voltijds studeren. Het programma is analoog aan de Bacheloropleiding, verdeeld in twee afstudeerrichtingen: Theologie en Religiestudie. Het hoofdbestanddeel van de opleiding is een Interdisciplinaire Mastermodule (IDM). De afstudeerrichting Pastoraat omvat in het tweede jaar kerkelijke vakken en stages.

De Masteropleiding wordt afgerond met een Masterscriptie, waarvoor de student een hoofdvak kiest naargelang het onderwerp van zijn of haar scriptie.

De Masteropleiding is als volgt opgebouwd:

MASTER 1 – ALGEMEEN

 

MASTER 2 – AFSTUDEERRICHTING PASTORAAT

 

MASTER 2 – AFSTUDEERRICHTING RELIGIESTUDIES

 

 


Terug
Deze website maakt gebruik van cookies De website van Faculteit voor protestantse theologie en religiestudies gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten