EUCRES


 

Het Europees Centrum voor Religiestudies bestudeert en onderwijst godsdiensten en levensbeschouwingen op academisch niveau. Het Centrum is een samenwerkingsverband van Belgische en internationale collega’s die op interdisciplinaire wijze religie bestuderen.

 

De doelstellingen van het Centrum zijn zuiver wetenschappelijk. Tegelijk heeft het Centrum aandacht voor dialoog tussen mensen met verschillende culturele achtergronden, als ontmoetingsplaats voor beoefenaars van diverse disciplines, die met de studie van godsdiensten en levensbeschouwingen verband houden. Vergelijkend onderzoek impliceert interdisciplinariteit.

 

De maatschappelijke relevantie van dit onderzoek vereist dat de resultaten ter beschikking worden gesteld van andere onderzoekers, van studenten en geïnteresseerden. Daarmee draagt het Centrum bij tot een betere verstandhouding tussen religieuze gemeenschappen, met antwoorden op vragen en problemen die rijzen vanuit onze snel ontwikkelende en steeds pluriformer wordende samenleving, waarin diverse levensbeschouwingen elkaar ontmoeten.

 

Het Centrum wil zijn doelstellingen realiseren door de wetenschappelijke productie van zijn leden en meer bepaald door het uitgeven van een wetenschappelijk tijdschrift en het organiseren van wetenschappelijke bijeenkomsten, lezingen, studiedagen, colloquia en congressen. 

 

Activiteiten voor de bekendmaking van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek bij een breder publiek sluiten hierbij aan, steeds ingegeven door eenzelfde geest van constructief pluralisme en verdraagzaamheid.

 

 

Inaugural conference EUCRES

 

 

January 27th, 2023
Programme 10:00: Welcome address  Prof. Dr. Johan Temmerman 10:15: “The scientific approach of Religious Studies”   Prof. Dr. Jan Van Reeth 11:15AM: Coffee break 11:30: “Propos libres autour du voyage d’Apollonius de Tyane aux Indes »  Prof. Dr Baudouin Decharneux 12 :30 Lunch break 14:30 : « A la découverte d’un apocryphe sur le procès de Jésus : les Actes de Pilate » Prof. Dr Jean-Daniel Dubois 15:30 : Coffee break 15:45 : « The esoteric interpretation of Religion : the apparent and the hidden in Shi’I and Sufi exegesis of the Qur’an” Prof. Dr Daniel De Smet 17:00 Reception
 

Principes EUCRES


De leden van het Centrum zijn wetenschappelijk actief en verrichten onderzoek op het vlak van de (vergelijkende) studie van godsdiensten en levensbeschouwingen, op niet-confessionele basis, volgens de historisch-kritische, filosofische, antropologische en/of sociologische methode. Elke vorm van dogmatische vooringenomenheid wordt daarbij vermeden.

 

Wij verstaan religie in de ruime zin (in tegenstelling tot het meer beperkte begrip godsdienst) als elke levensbeschouwing die mensen verbindt: het studiedomein omvat dus zowel de wereldgodsdiensten die ontstaan zijn vanuit de Bijbelse traditie (jodendom, christendom en islam, in al hun vormen), de antieke polytheïstische godsdiensten en mythologieën, als de godsdiensten uit andere werelddelen dan het Europese (zoals hindoeïsme, boeddhisme, sjamanisme, traditionele Afrikaanse religies), alsmede de diverse vormen van het vrijzinnig humanisme.

 

De diverse godsdiensten en levensbeschouwingen worden daarbij bestudeerd als fenomeen, en zulks zowel diachronisch als synchronisch: als een gedraging van de mens, principieel zonder waardeoordeel en zonder uitspraak te doen over het eventuele metafysische karakter ervan. Het onderzoekscentrum begeeft zich daarom niet op het terrein van de theologie en huldigt ook geen bijzondere filosofische denkrichting, ook al zullen filosofische of theologische teksten er vanzelfsprekend voorwerp zijn van onderzoek.

 

Het onderzoekscentrum eerbiedigt de volstrekte academische vrijheid van onderzoek bij haar leden, in een geest van pluralisme.Deze website maakt gebruik van cookies De website van Faculteit voor protestantse theologie en religiestudies gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten