Docenten


Prof. Johan Temmerman studeerde filosofie en theologie en promoveerde aan de FPG met het proefschrift "Profetie en Moderniteit. Een godsdienstfilosofisch onderzoek naar de voorstellingen van waarheid en werkelijkheid in religieuze en seculiere levensbeschouwing" (Gent, 2012).

 

Hij specialiseerde zich in heterodoxe tradities van het christendom en publiceerde zijn onderzoek onder de titel:

"De onderstroom van religie en athe├»sme. Vrijmetselarij, mystiek, gnostiek en hermetisme" (Leuven, 2014).  

 

Van zijn hand verscheen tevens de roman "De filosoof sterft" (Tielt, 2015).

In 2017 verscheen "Maarten Luther, 500 jaar Reformatie" (Brussel).

 

Johan Temmerman doceert de systematische vakken en is tevens de decaan van de faculteit.