Docenten


Prof. Johan Temmerman studeerde filosofie en theologie en promoveerde aan de FPG met het proefschrift "Profetie en Moderniteit. Een godsdienstfilosofisch onderzoek naar de voorstellingen van waarheid en werkelijkheid in religieuze en seculiere levensbeschouwing" (Gent, 2012).

 

Hij specialiseerde zich in heterodoxe tradities van het christendom en publiceerde zijn onderzoek onder de titel:

"De onderstroom van religie en atheïsme. Vrijmetselarij, mystiek, gnostiek en hermetisme" (Leuven, 2014).  

 

Van zijn hand verscheen tevens de roman "De filosoof sterft" (Tielt, 2015).

In 2017 verscheen "Maarten Luther, 500 jaar Reformatie" (Brussel).

 

Johan Temmerman doceert systematische vakken en is tevens de decaan van de faculteit.


Prof. Doris Lambers-Petry doceert Nieuwe Testament.

Prof. Jack McDonald studeerde aan de Universiteit van Cambridge, het King’s College in London en de universiteit te Straatsburg. Hij promoveerde op een proefschrift over de religieuze politiek van Robbespierre.

 

Naast docent aan de FPTR (en haar Franstalige zusterfaculteit) is hij tevens hoofd van de Anglicaanse Kerk in België.

 

Hij publiceerde onder meer "Anglicanism, the Answer to Modernity" (London 2005) en "De Anglicaanse kerk. Een inleiding

voor Nederlandstaligen" (Averbode, 2016). 

 

Jack McDonald doceert kerkgeschiedenis.


Arjan Knop studeerde theologie aan de R.U. Groningen en de FPG te Brussel met als hoofdvak Oude Testament. Momenteel werkt hij aan een doctoraat over Num. 15 en is hij verantwoordelijk voor de digitalisering van het studieaanbod 

(E-Learning).

 

Arjan Knop doceert Grieks en Hebreeuws.