Docenten


Prof. Johan Temmerman studeerde filosofie en theologie en promoveerde aan de FPG met het proefschrift "Profetie en Moderniteit. Een godsdienstfilosofisch onderzoek naar de voorstellingen van waarheid en werkelijkheid in religieuze en seculiere levensbeschouwing" (Gent, 2012).

 

Hij specialiseerde zich in heterodoxe tradities van het christendom en publiceerde zijn onderzoek onder de titel:

"De onderstroom van religie en atheïsme. Vrijmetselarij, mystiek, gnostiek en hermetisme" (Leuven, 2014).  

Van zijn hand verscheen tevens de roman "De filosoof sterft" (Tielt, 2015). In 2017 verscheen "Maarten Luther, 500 jaar Reformatie" (Brussel).

 

Johan Temmerman doceert de Systematische vakken en is tevens de decaan van de faculteit.
Prof. Leendert-Jan Parlevliet organiseert het onderwijs in de vakken die van oudsher verbonden zijn met de kerk, zoals homiletiek, pastorale theologie en liturgiek. Tevens verzorgt hij het onderwijs in de Godsdienstpedagogiek. Namens de faculteit behartigt hij de contacten met de VPKB en is hij verantwoordelijk voor de permanente educatie waar de faculteit bij betrokken is.

 

Hij is gespecialiseerd in 'theologiseren met kinderen'. Sinds een tiental jaren heeft hij ervaring opgedaan met 'professionele leergemeenschappen'. Die vorm van samen onderzoeken en leren zal de komende jaren ook in het onderwijs van de faculteit worden ingezet.

 

Hij publiceerde Het kind en de grote verhalen (2013) en Leren Theologiseren met kinderen (2017).

 

Leendert-Jan Parlevliet doceert Praktische Theologie.
Prof. Jan M.F. Van Reeth is classicus en oosters filoloog en historicus. Hij promoveerde op een proefschrift over godsdiensthistorische en filosofische aspecten van de mythe van de spontane generatie.

Zijn onderzoek richt zich op de late oudheid en de vroege middeleeuwen in het Midden-Oosten, de laatste jaren toegespitst op de (christelijke en joodse) bronnen en de redactiegeschiedenis van de Koran.

 

Hij schreef aanzienlijke bijdragen in het recente Koran-commentaar Le Coran des Historiens (Parijs, Le Cerf 2019). Van hem verscheen ook een boek over Arabische theologie:Kalâm. Arabisch denken over God en wereld (Antwerpen, Garant, 2011).

 

Jan Van Reeth doceert godsdienstgeschiedenis van het Nabije Oosten, met als specialisatie de islam.Edwin Delen studeerde rechten, filosofie en theologie aan de FPG. Hij is aangesteld als Verantwoordelijke Ambten in de VPKB.

 

Hij verricht onderzoek op het gebied van kerkelijk recht in Europese context.

 

Edwin Delen doceert Kerkorde.

Elizabeta Kitanovic voltooide haar studie 'Orthodoxe Christelijke Theologie en Politieke Wetenschappen' aan de Universiteit van Belgrado in Servië.  Zij doet onderzoek op het gebied van interreligieuze en interculturele dialoog en religieuze minderheden in Europese en mondiale context.

 

Elizabeta Kitanovic doceert Mensenrechten en Godsdienstvrijheid.

Harry Sinnaghel besloot na een internationale loopbaan van bijna 35 jaar in de software business om een carrièreswitch te maken. Hij behaalde het masterdiploma theologie aan de 'Faculteit voor Protestantse Theologie en Religiestudies in Brussel', was voorganger van de V.P.K.B. gemeente te Denderleeuw en is sinds 1 mei 2023 met emeritaat.

 

Hij is voorzitter van het 'Overlegorgaan van Christenen en Joden in België' en hij voert een promotieonderzoek uit naar anti-judaïsme in het Tweede Testament.

 

Harry Sinnaghel doceert Inleiding op het Jodendom, Kerk en Jodendom & Geschiedenis van het Belgisch Protestantisme.


Jo Jan Vandenheede studeerde aan de universiteiten van Gent en London en aan de FPG in Brussel. Hij promoveert momenteel op een proefschrift over de relatie tussen anglicanen en lutheranen. 

Naast wetenschappelijk medewerker aan de FPTR is hij secretaris van de Anglicaanse Kerk in België.

 

Hij publiceerde als co-auteur De Anglicaanse kerk. Een inleiding voor Nederlandstaligen (Averbode, 2016) en “De Kerk en de Verlichting” (Scholars’ Press, 2017). 

 

Jo Jan Vandenheede doceert Art, Religion, and Theology.
Dick Wursten studeerde aan de RU Utrecht, FGP en VU Amsterdam. Hij promoveerde in 2009 op een literair-historische studie over de Franse Renaissancedichter Clément Marot en zijn psalmgedichten: Clément Marot and Religion. A re-assessment in the Light of his Psalm Paraphrases (Brill, 2010).  Hij is met name actief op het grensvlak van religie en cultuur.

 

Sinds 2009 is hij onderwijsinspecteur en pedagogisch begeleider voor het vak ‘protestantse godsdienst’ in Vlaanderen. Leerplanontwikkeling en interlevensbeschouwelijke dialoog zijn op dit terrein zijn specialiteit. 

 

Dick Wursten is aangesteld als coördinator voor de 'Educatieve Master’.
Dr. Bert Dicou studeerde aan de Universiteit van Amsterdam en de Rijksuniversiteit Leiden. Hij is predikant voor de VPKB in Antwerpen en als docent (bijbelse theologie, praktische theologie) verbonden aan het Arminius Instituut, VU University Amsterdam.

 

Hij publiceerde (met Koen Holtzapffel) Mijn held en ik. Autobiografisch bijbellezen (Middelburg, 2020),   (met Claartje Kruijff, Joost Röselaers) Ons leven vieren. Remonstranten en anderen over liturgie, met een ruime keus aan teksten en voorbeelden uit de praktijk (Utrecht, 2019) en (met Anne Claar Thomasson-Rosingh en Sigrid Coenradie) Re-imagining the Bible for Today (London, 2017).

 

Bert Dicou is aangesteld als projectleider van het project City Chaplaincy Brussels.
Terug
Deze website maakt gebruik van cookies De website van Faculteit voor protestantse theologie en religiestudies gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten