Welkom

De Faculteit voor Protestantse Theologie en Religiestudie is een bescheiden instelling, gelegen in het hart van Brussel. We kunnen evenwel bogen op een lange traditie. In de 16e eeuw was Vlaanderen het decor van de vroegste reformatorische bewegingen die de christelijke cultuur in Europa wilden hervormen. Gent, Antwerpen, de Westhoek en ook Brussel, Kortrijk en de streek rond Oudenaarde kenden tumultueuze tijden. De geschriften van Maarten Luther verspreidden zich als een lopend vuurtje en vonden in Vlaanderen een rijke voedingsbodem.

 

Maar de tijden veranderen. De moderne cultuur en levenswijze slaagde erin om godsdiensttwisten eens en voorgoed uit Europa te bannen. De Verlichting en het vurige pleidooi voor de autonomie van het individu veranderde ook het christelijke mens- en wereldbeeld. De wetenschap bracht vooruitgang en ontdekt nog steeds, ook op cultuurhistorisch vlak, dieperliggende wortels en verbanden.

 

In deze brede Verlichtingstraditie onderwijzen en onderzoeken we aan onze faculteit de rol en relevantie van de christelijke cultuur. We richten ons daarbij op het maatschappelijke belang van religie. We zien de pijnpunten en de fricties die mensen in een snel veranderende wereld benauwen. Met ons onderwijs en onderzoek streven we bijgevolg naar verdieping en weerbaarheid.

 

Alvorens de zoektocht naar een geschikte opleiding en informatie verder te zetten, wil ik nog even uw aandacht vragen voor enkele belangrijke accenten die we in Brussel koesteren. In de eerste plaats wil ik erop wijzen dat we ‘bidden met de ogen geopend’. Ons onderwijs en onderzoek is gebaseerd op kritisch onderzoek. De leuze van onze faculteit luidt dan ook: Onderzoek alle dingen en behoud het goede. Met dit gevleugelde woord stimuleerde de apostel Paulus ergens midden in de eerste eeuw de gemeenschap van mensen die zich rond het getuigenis van Jezus van Nazareth had gevormd om een open geest voor de wereld te bewaren. Met deze open en kritische geest beoefenen we in de faculteit de wetenschappelijke disciplines die met theologie en religiestudies te maken hebben.

 

Een tweede en onmiddellijk daaruit voortkomend accent die de faculteit in Brussel kenmerkt is haar autonomie en onafhankelijkheid. Zoals hierboven reeds gezegd, moet het duidelijk zijn dat we in de traditie van de Verlichting de menselijke autonomie hoog in het vaandel voeren. In theologische termen betekent dit dat ook de mens die leeft ‘in Gods aanwezigheid’ (coram Deo) deze autonomie niet verliest, maar erdoor wordt gesterkt. Het onmiddellijke gevolg is dat het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs dat we aan de faculteit volbrengen op geen enkele wijze is verbonden met een bepaalde leer of interpretatie. Onze faculteit te Brussel ontstond dankzij de passionele inzet en betrokkenheid van de Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB), die een brede waaier van protestantse kerken vertegenwoordigt. De faculteit is bijgevolg in historische en theologische zin ten volle pluralistisch. U kan verderop in de studiegids merken dat we naast de traditionele en klassieke opvattingen en Bijbelinterpretaties, ook ruime aandacht besteden aan alternatieve bewegingen, mystiek en wereldgodsdiensten. 

 

Tot slot, we zijn een instelling met een kleine omvang en dat zien we als een voordeel. De studie van theologie en religie kan erg confronterend zijn. De student of belangstellende wordt met zichzelf geconfronteerd en uitgenodigd om zich al verdiepende te oriënteren. Door onze gestalte zijn we in staat tot persoonlijke begeleiding en betrokkenheid bij de geestelijke ontwikkeling die ieder individu op zoek naar wortels en zingeving doormaakt. We dragen naast pluraliteit en verdieping, ook flexibiliteit en toegankelijkheid hoog in het vaandel. 

 

Wees welkom voor een kennismakingsgesprek of stel uw vraag aan ons via het contactformulier.

 

Johan Temmerman, decaan

 Terug
Deze website maakt gebruik van cookies De website van Faculteit voor protestantse theologie en religiestudies gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten