Onderzoeksgroepen / Publicaties


De FPTR heeft drie onderzoeksgroepen: Biblical Studies, Historical and Reformation Theology en Religious Studies.

Elk vakgebied benadert het onderwerp vanuit het eigen perspectief.

In de Bacheloropleiding komen de theoretische vruchten van dit onderzoek aan bod.

De Masteropleiding geeft de student de kans zich verder te bekwamen in een specifiek vakgebied. 

De onderzoeksgroepen aan de FPTR komen tweemaal plenair samen.

Er wordt tevens nauw samengewerkt met andere universiteiten. 


Biblical Studies

Deze onderzoeksgroep richt zich op de voortgaande verdieping van het taalkundig en exegetisch begrip van de Bijbelse teksten en omvat de vakgebieden die voorheen tot het Oude en het Nieuwe Testament behoorden. De Hebreeuwse Bijbel en het Griekse Nieuwe Testament, het literaire taaleigen en de verhaal- en vertaaltechnieken, intertekstualiteit en de complexe culturele samenhang met de omringende wereld in de Oudheid staan hier centraal. Masterstudenten leren zelfstandig een onder­zoek in dit vakgebied opzetten. Er wordt inzicht ontwikkeld in de cultuurhistorische en theologische betekenis van het Bijbelonderzoek, alsook voor de geloofspraktijk in de hedendaagse samenleving.


Historical en Reformation Theology 

Deze onderzoeksgroep richt zich op de relevantie en doorwerking van de Joodse en christelijke cultuur en theologie in het hedendaagse maatschappelijke weefsel. Vooral de theologische consequenties van het postkoloniale tijdperk en de interculturele kwesties zijn daarbij aandachtspunten. Ook is er ruim aandacht voor de wederzijdse uitwisseling en beïnvloeding van jodendom en christendom. Een verbindend thema van het onderzoek is daarnaast de innovaties in kerk en godsdienstonderwijs die noodzakelijk zijn voor de transitie van de samenleving. Thema’s voor de volgende jaren zijn: kerkzijn in een netwerk, kerkelijke presentie in een post-seculiere samenleving en interlevensbeschouwelijk onderwijs. 

  

Voorzitter van de onderzoeksgroep is prof. L-J. Parlevliet


Religious Studies

Deze onderzoeksgroep richt zich voornamelijk op de dialoog van de Bijbelse traditie en theologie met de mens- en cultuurwetenschappen. De voornaamste antropologische en cultuurhistorische ontwikkelingen worden op de voet gevolgd. De student leert met de wetenschappelijke data om te gaan en ze te kaderen in een zelfstandige visie. Vooral aan het evolutionaire denken binnen de biologie en menswetenschappen (psychologie, sociologie, antropologie, filosofie) wordt uitvoerig aandacht besteed. Daarnaast biedt de maatschappelijke context, met het toenemend radicalisme op religieus vlak, een grote uitdaging voor de christelijke theologie en cultuur in de 21e eeuw. Verdieping van de kennis van de bronnen en de ontwikkelingen binnen de islam zijn daarin van groot belang. 

 

Voorzitter van de onderzoeksgroep is prof. J. Temmerman

 

 

Terug
Deze website maakt gebruik van cookies De website van Faculteit voor protestantse theologie en religiestudies gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten