Inschrijving

Het collegegeld voor de studie van bachelor en master bedraagt jaarlijks € 850,00. 

Deeltijdstudenten betalen € 450,00 per studiejaar. 

Het tarief voor digitale studenten van de verkorte bachelor bedraagt eveneens € 450,00 per studiejaar. 

 

Bij de inschrijving voor de doctoraatsstudie wordt voor het eerste jaar € 850,00 aangerekend. Voor elk volgend studiejaar is het inschrijvingsgeld € 150,00. Bij de verdediging van het proefschrift wordt tenslotte nogmaals € 850,00 betaald.

 

Inschrijvings- en collegegelden worden integraal aan het begin van het academisch jaar via een bankoverschrijving overgemaakt. Ze kunnen niet worden teruggevorderd. Genoemde bedragen kunnen bij Ministerieel Besluit worden aangepast.


Fortis BPN:

BE27 2100 9032 8573 GEBABEBB


Voor de inschrijving als regelmatig student moet een dossier worden samengesteld,

waarin de volgende bewijsstukken zitten:

  • kopie identiteitsdocumenten
  • voor echt verklaarde kopie van het getuigschrift van hoger secundair onderwijs of een attest van gelijkwaardigheid
  • voor echt verklaarde kopieën van alle behaalde diploma's / getuigschriften
  • 1 pasfoto
  • inschrijving ziekenfonds
  • overzicht van alle reeds gevolgde studies
  • financiële borgstelling (voor alle niet-EU studenten)

Voor alle vragen omtrent inschrijving, de verschillende mogelijkheden van studeren en de studie in het algemeen

 

CONTACT

 

Terug
Deze website wil gebruik maken van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren.
Gelieve aan te geven of u deze cookies al dan niet wenst te aanvaarden.
Meer informatie