Postgraduele vorming

In dit opleidingsniveau gaat het om bijkomende studie of permanente vorming, waarbij aan het einde van het traject een getuigschrift wordt afgeleverd. Bijscholing is een verdiepende bezigheid voor de student en bezorgt een positief elan aan de werkomgeving of gemeenschap waarin de betrokkene actief is. 

 

Praktisch-theologische dienstverlening

Een postgraduaatsopleiding biedt de gelegenheid om na het behalen van het Bachelorsdiploma Theologie en Religiestudies zich verder te bekwamen in specifieke en praktische toepassingen. Daartoe kan een gericht pastoraal traject worden uitgetekend, waarna een getuigschrift deze specifieke opleiding in praktische theologie aanduidt. Dit traject omvat zowel algemeen theologische als praktische vaardigheden. Deze omscholing of bijscholing kan gericht zijn op specifieke pastorale zorg in kerkgemeenschap (diaken, pionier) of gevangenis, hospitaal, lucht- en zeehaven (aalmoezenier) of jeugd- en vormingswerk. Om deze postgraduaatsopleiding te volgen, dient men zich in te schrijven en bijgevolg over de noodzakelijke vooropleiding of equivalent te beschikken. 

 

Levenslang leren

Daarnaast is het mogelijk om zich de theoretische kennis over theologie en religiestudies te verdiepen door het volgen van modules en seminaries. Dit levenslang leren is vrij. Men schrijft zich daartoe in als vrij student. 

Postgraduaat en levenslang leren bieden ook toegang tot de onlinemodules die de FPTR beschikbaar stelt.

 

Voor meer informatie, neem contact op met de faculteit.

Terug
Deze website wil gebruik maken van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren.
Gelieve aan te geven of u deze cookies al dan niet wenst te aanvaarden.
Meer informatie