Bachelor Protestantse Theologie & Religiestudies

De bacheloropleiding in theologie en religiestudies voorziet in een breed maar essentieel grondvlak om het christendom en de wereldgodsdiensten te leren begrijpen en verder te bestuderen. Religie is in de huidige seculiere cultuur op uiteenlopende manieren en veelvormig aanwezig. Mensen stellen zich erg veel vragen. Sommigen zijn ronduit negatief, anderen weten het niet en nog anderen weten zich door God geroepen. Maar waarover spreken we als we het woordje ‘God’ gebruiken? Het is duidelijk dat we niet zelf dit woord hebben bedacht. Er gaat een lange geschiedenis aan vooraf en er zijn talloze interpretaties aan gegeven. En wat te denken van de ervaring of beleving van het goddelijke? Spiritualiteit duikt dan weer meer op de voorbije decennia. Eigenlijk is geestelijke bewogenheid nooit weg geweest en daarom is de vraag ook legitiem waartoe spirituele ontwikkelingen leiden. Verschillende invalshoeken komen aan bod, terwijl een veelkleurig spectrum van methodieken en interpretatiemogelijkheden wordt ontvouwd.

 

Theologie
De protestantse theologie is gebaseerd op de Bijbelwetenschappen. In dit vakgebied leert men de voornaamste inzichten en tendensen die de wetenschappelijke bestudering van de Bijbel doorheen de eeuwen opleverde. Hoe ontstonden de Bijbelse geschriften? Wat zijn profeten? Hoe functioneerde het religieuze discours in de Oudheid? De geschiedenis van het Bijbelse Israël komt aan bod en de student leert zich een weg te banen doorheen de vele visies en interpretaties die ontstonden. Ook de periode waarin het christendom het levenslicht zag komt aan bod. Het Nieuwe Testament wordt voor het wetenschappelijke licht gehouden en kritisch geanalyseerd. De bedoeling van de Bijbelse vakken is de ‘ongeletterdheid’ inzake de fundamenten van de religieuze tradities in het Westen weg te nemen. Daartoe is ook de module ‘Notie Bijbelse Talen’ bedoeld: om kennis te nemen van de tekens en de denkkaders waarin men voor het eerst over het goddelijke in onze cultuur sprak. Net als de cultuur van het Oude Nabije Oosten vormen de inleidende Bijbelse vakken een boeiende ontdekkingstocht.

 

Maar theologie is ook traditie in praktijk. Spreken over God heeft consequenties in het dagelijkse leven. We zien naar de wereld en leven ook met wat mensen doorheen de eeuwen doorgaven. Daardoor kijken en begrijpen we de werkelijkheid zoals we doen. Om de theologie op zelfstandige wijze te kunnen beoefenen is het noodzakelijk de basisbegrippen te leren kennen. Daartoe dienen de grondslagen die in de historische en praktische vakken in Bacheloropleiding.

 

Religiestudies
De wetenschap die het fenomeen religie bestudeert, hanteert een open vizier ten aanzien van confessies. We kijken bij elke stap die we zetten ook rondom ons. We kunnen pas onszelf en onze traditie ten volle begrijpen als we ook onze buren en andersdenkenden ontmoeten. Daartoe dient op religieus vlak het vakgebied van de religiestudies. De fundamenten daarvan komen aan bod in de geesteswetenschappen die filosofie en cultuur in brede zin bestuderen.

Laatst maar zeker niet het minste geldt in de Bacheloropleiding de methodologie. Als we leren te lopen, moeten we dit meteen ook op de juiste wijze doen. Daartoe dienen leervaardigheden en methodologie, die een integraal onderdeel zijn van elk module.

 

Programma’s
De Bacheloropleiding is verdeeld in twee trajecten. Het traject Theologie geeft na afronding rechtstreeks toegang tot de Masteropleiding Theologie, wie opteert voor de afstudeerrichting Pastoraat dient de antieke talen in de Bacheloropleiding te volgen. (zie hiervoor Masteropleidingen.) Het traject Religiestudies geeft toegang tot de Masteropleiding Religiestudies. De Bacheloropleiding bedraagt 180ects of studiepunten en duurt bijgevolg drie jaar. De studie wordt afgesloten met een Bachelorproef. Dit is een scriptie in het theologisch en/of religiewetenschappelijke vakgebied, waarbij de bekwaamheid om een overzichtelijk en inhoudelijk werkstuk te maken rond een recent thema in de Bijbelse of theologische wetenschap aan bod komt.

De Bacheloropleiding is voor een groot gedeelte digitaal te volgen, met uitzondering van de antieke talen Hebreeuws en Grieks. Deze vakken worden op de campus gedoceerd en zijn van thuis uit te volgen. Per academiejaar is het de student toegestaan om 20 studiepunten naar keuze op te nemen.

 

Het aanbod van de Bacheloropleiding is als volgt:

 

BACHELOR 1 - TRAJECT THEOLOGIE

 

BACHELOR 1 - TRAJECT RELIGIESTUDIES

 

BACHELOR 2 – TRAJECT THEOLOGIE

 

BACHELOR 2 – TRAJECT RELIGIESTUDIES

 

BACHELOR 3 – TRAJECT THEOLOGIE

 

 

BACHELOR 3 – TRAJECT RELIGIESTUDIES

 

KEUZEVAKKEN BACHELOROPLEIDING

 

Bachelor 1 - Traject Theologie

 

Bachelor 1 - Traject Religiestudies

 

Bachelor 2 - Traject Theologie

 

Bachelor 2 - Traject Religiestudies

 

Bachelor 3 - Traject Theologie

 

Bachelor 3 - Traject Religiestudies

 

OEFENINGEN BACHELOROPLEIDING

 

Bachelor 1 - Traject Theologie

 

Bachelor 1 - Traject Religiestudies

 

Bachelor 2 - Traject Theologie

 

Bachelor 2 - Traject Religiestudies

 

Bachelor 3 - Traject Theologie

 

Bachelor 3 - Traject Religiestudies

 

Terug
Deze website maakt gebruik van cookies De website van Faculteit voor protestantse theologie en religiestudies gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten