Verkorte cursus Bijbelse talen

Doelstelling

Binnen het curriculum bestaat de mogelijkheid om een verkorte cursus Bijbels Hebreeuws en Grieks te volgen.

Het gaat hierbij om een cursus van 5 ECTS, waarin de student wordt geleerd om zelfstandig, met gebruikmaking van hulpmiddelen (bestaande software-programma's, grammatica's en woordenboeken), teksten uit de Bijbel (OT en NT) te vertalen. 

Deze cursus biedt inzicht in de werking van de Bijbelse talen en legt hierbij de nadruk op syntaxis.

De ontleding van woorden wordt in deze cursus niet aangeleerd, maar vervangen door de hulpmiddelen. 

Deze verkorte cursus is voldoende om een 'notie' te hebben van de Bijbelse talen, zonder dat alle regels en woorden

uit het hoofd geleerd moeten worden. 

Voordeel van deze cursus is dat de student in een relatief kort tijdsbestek toegang krijgt tot de grondtalen van de Bijbel

en daarbij zelf de bestaande vertalingen kan beoordelen en naar waarde schatten. 

 

Examen

De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk examen in juni 2020.

Indien de bachelor wordt afgerond zal een aantekening worden gemaakt op het diploma dat de student 'notie heeft van de Bijbelse talen'.

 

Klassieke taalopleiding

Indien de student als hoofdvak NT of OT kiest, zal deze wel het volledige taalprogramma (Hebreeuws of Grieks) 

moeten afleggen, waarbij de kennis die opgedaan is in de verkorte cursus dan 'in mindering' wordt gebracht.

 

De lessen

De ‘verkorte cursus Bijbelse talen’ wordt in het tweede semester gegeven, gedurende 10 weken op de donderdag van

11.00 - 13.00 uur in het faculteitsgebouw van de FPTR, Bollandistenstraat 40, Brussel. 

Let op! Eerste les is op 6 februari 2020.

 

Gebruikte literatuur (en door de student aan te schaffen)

NT Grieks: kopieën via docent (uitgereikt eerste les)

Bijbels Hebreeuws: A.J.C. Verheij, Basisgrammatica van het Bijbels Hebreeuws (Eburon, 2014)

Het gaat om het basisboek (max. € 25,00).

Het oefenboek hoeft niet te worden aangekocht.

 

E-Learning

Deze cursus is ook online te volgen via ons E-Learningsplatform.

 

Voor meer informatie en inschrijvingen

 

CONTACT

 

De opbouw van de lessen is als volgt

 

Deel A

 

Les 1.  Inleiding NT Grieks - alfabet - hulpmiddelen

Les 2.  Functies naamwoorden, voorzetsels, lidwoorden

Les 3.  Functies werkwoorden

Les 4.  Syntaxis - deel 1

Les 5.  Syntaxis - deel 2


Deel B

 

Les 6.  Inleiding Bijbels Hebreeuws - alfabet - klinkersysteem

Les 7.  Functies naamwoorden, voorzetsels, lidwoorden

Les 8.  Functies werkwoorden

Les 9.  Syntaxis - deel 1

Les 10. Syntaxis - deel 2

Terug
Deze website wil gebruik maken van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren.
Gelieve aan te geven of u deze cookies al dan niet wenst te aanvaarden.
Meer informatie