Verkorte bachelor (PEGO)

Met de verkorte bachelor komt de FPTR tegemoet aan de vraag van het Ministerie en het Protestants-Evangelisch Godsdienstonderwijs (PEGO), dat de levensbeschouwelijke lessen confessionele godsdienst (protestants-evangelisch) invult en inspecteert, om een onderricht in grondlijnen van academisch onderzoek in het betreffende vakgebied te voorzien. 

 

In overleg met PEGO werd bepaald dat deze verkorte opleiding 6 modules bevat, ter validering van 27 ECTS (studiepunten). Het gaat om de volgende vakken:

 

  • Inleiding Oude Testament (5 studiepunten)
  • Inleiding Nieuwe Testament (5 studiepunten)
  • Theologie en Hermeneutiek (4 studiepunten)
  • Godsdienstpedagogiek (5 studiepunten)
  • Dogmageschiedenis (3 studiepunten)
  • Geloof en Wetenschap (5 studiepunten) 

 

De inhoudelijke beschrijving van de modules staan vermeld in de studiegids bij de bacheloropleiding.

 

Na het afleggen van deze zes vakken en mits voorlegging van de behaalde studiepunten geeft deze opleiding recht op het certificaat PEGO, uitgereikt door het comité Protestants-Evangelisch Godsdienstonderwijs. 

 

Men kan deze verkorte bachelor via digitaal leren volgen.

De modules worden digitaal aangeboden, waarbij de student de verschillende lessen bestudeert in eigen tempo zonder zich te hoeven verplaatsen naar Brussel.

Elke les wordt afgesloten met een opdracht die wordt opgestuurd naar de docent die de student begeleidt. Met een eindopdracht of een examen wordt het vak afgerond. 

 

Het is aangeraden om de modules na elkaar te volgen, maar het staat elke student vrij om twee of meerdere modules tegelijk te bestuderen.

Ook is het raadzaam om een vast studietempo aan te houden om na een half jaar het getuigschrift te kunnen behalen. 

 

Voor meer informatie en inschrijvingen

 

Contact

 

Voor meer informatie over 'digitaal leren' zie op deze site E-Learning of klik op de link hieronder direct door naar het digitale studieplatform.

Terug
Deze website wil gebruik maken van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren.
Gelieve aan te geven of u deze cookies al dan niet wenst te aanvaarden.
Meer informatie