Het docentencorps van de Nederlandstalige Faculteit telt (momenteel) vier hoogleraren en drie docenten. Ze werken als een team en staan in voor de academische garantie van de opleiding. De docentenvergadering kiest een decaan en secretaris uit haar midden.

Hoogleraren:

  • Dr. Johan Temmerman (decaan en voorzitter) – johantemmerman@outlook.com
  • Dr. Doris Lambers-Petry (secretaris) – d_lambers_petry@hotmail.com
  • Dr. Johannes Taschner – johannestaschner@yahoo.de
  • Dr. Heye Heyen – hkheyen@outlook.com

Docenten:

  • Peter Pavlovic – ppt@cec-kek.be
  • Arjan Knop – arjan.knop@belgacom.net
  • Jean-Louis Cornez – cornez.jl@skynet.be