Overzicht digitale modules

 Alle modules zijn 5 ECTS

 


Christelijke Theologie en Hermeneutiek (inleiding)


Westerse Filosofie (inleiding)


Ethiek in Christelijk Perspectief


Kerkgeschiedenis: Dogmavorming


Christendom en Islam: Een Verkenning


Geloof & Wetenschap: Een Godsdienst-filosofische Verkenning


Antropologie van de Religie


Reformatorische Theologie: Grondslagen


Inleiding Oude Testament


Inleiding Nieuwe Testament


Verkorte cursus Bijbelse talen


Alternatieve Christelijke Stromingen


Religie en Samenleving


Godsdienstpedagogiek


Liturgiek en Homiletiek


Voor een korte inhoud van elke module verwijzen we graag naar de E-Learningsite:

 

E-Learning

 

Prijsformule

Bij inschrijving voor twee of meerdere modules gelden aangepaste prijzen.

Klik hiernaast voor meer uitleg.


Rekeningnummer FPTR

BE27 2100 9032 8573

Info
Deze website wil gebruik maken van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren.
Gelieve aan te geven of u deze cookies al dan niet wenst te aanvaarden.
Meer informatie