De clusters en de modules

Cluster Religiestudies

Nog niet zo lang geleden was de algemene teneur dat religie tijdens de 21e eeuw zou verdwijnen. Ondertussen is de perceptie helemaal gekeerd. Op publieke fora beseft men als nooit tevoren dat religie niet verdwijnt, maar verandert. Het exclusieve ‘grote verhaal’ zal de gestalte aannemen van een verzameling van inclusieve ‘kleine verhalen’. In de academische wereld neemt het belang van religiestudies toe, aangezien verbanden belangrijker worden dan autoriteit. 

 

In deze cluster verkennen we een aantal kleinere maar belangrijke verhalen. In de module Kerk & Jodendom komt het langlopende en steeds weerkerende antisemitisme in de westerse cultuur aan bod. De module Christendom & Islam focust op de buren met een islamitische levensbeschouwing. Tot slot komen in de module Alternatieve Stromingen talloze grote en kleine bewegingen aan bod, gaande van gnostiek en hermetisme tot alchemie en vrijmetselarij. 

 

In deze cluster bestuderen we de heterodoxe grondslag van de westerse cultuur.      

 

Cluster Religie en Samenleving

Voor de 21e eeuw is geloven geen evidentie meer. De samenleving  en de wereld veranderen snel. Mens en wereld zijn volop in transitie en er is geen 'groot verhaal' meer. Waar blijft God in dit alles en wat is de rol van religie in het huidige wetenschappelijke wereldbeeld? Wat kunnen we nog met de traditionele religieuze voorstellingen? Deze cluster biedt stof tot nadenken over de verhouding tussen religie en de moderne samenleving. 

 

In de module Geloof & Wetenschap komen de grote wetenschappers aan bod, zoals Newton, Darwin en Einstein en hun antwoorden op de verhouding tussen religie en wetenschap. De module Antropologie van de Religie schetst het evolutionaire kader van het geloof in God. Tot slot overlopen we in de module Religie & Samenleving de sociologische gegevens over religie en welke plaats godsdienst in de toekomst kan innemen. 

 

Deze cluster biedt inspiratie om een volwassen en degelijke dialoog aan te gaan over geloven vandaag.  

Cluster Theologie en Ethiek

Op verschillende terreinen blijkt de moderne cultuur op zoek te zijn naar zin en samenhang. De religieuze tradities kunnen terugvallen op de langst lopende en meest beproefde methodes en zingevende systemen. In deze cluster van drie wetenschappelijke disciplines geven we een inleidend overzicht van de meest gangbare opvattingen over God, mens en wereld. 

 

De module Theologie en Hermeneutiek overloopt in volgelvlucht de christelijke traditie en haar interpretatiekaders. Aansluitend gaat de module Dogmavorming in op de funderende christelijke ideeën. Tot slot belicht de module Ethiek in Christelijk Perspectief de theoretische modellen van het goede handelen. 

 

Deze cluster vormt een inleiding tot de theologische discipline.  

 

Cluster Bijbelse vakken

De Bijbel vormt het fundament waarop 20 eeuwen van Westerse cultuur is gebouwd. Ze vormt ook de basis van de opleiding theologie en is als zodanig al eeuwenlang het onderwerp van uitgebreide studie. Onze wijze van denken op vele gebieden, binnen en buiten de kerk, is voor een groot deel bepaald door de ‘wereld van de Bijbel’. Het is dan ook van groot belang (en daarbij op zichzelf buitengewoon interessant) om door te dringen in die speciale wereld en cultuur van dat kleine gebied aan de Middellandse Zee van twee- tot drieduizend jaar geleden.

 

De Bijbelse cluster biedt een inleiding op de taal, de cultuur en de tekst van de Hebreeuwse Bijbel en het Nieuwe Testament. De modules Inleiding Oude Testament en Inleiding Nieuwe Testament geven een algemeen overzicht van de geschiedenis en de cultuur van het Joodse volk en de landen eromheen, hoe de verschillende boeken zijn ontstaan en welke thema’s een grote rol spelen. De module Verkorte cursus Bijbelse Talen biedt de tools om binnen een korte tijd zelfstandig de teksten te lezen in de oorspronkelijke talen Hebreeuws en Grieks.

 

Deze cluster biedt een grondig fundament voor het begrip van de Bijbel.

Terug
Deze website maakt gebruik van cookies De website van Faculteit voor protestantse theologie en religiestudies gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten