Afhankelijk van een adequate vooropleiding van de student kent de Faculteit de volgende academische titels toe. In sommige gevallen is er een toelatingsexamen mogelijk:

  • bachelor in de protestantse godgeleerdheid
  • master in de protestantse godgeleerdheid met finaliteit 1: Theologie en Pastoraat
  • master in de protestantse godgeleerdheid met finaliteit 2: Theologie en Godsdienstonderwijs (inclusief lesbevoegdheid)
  • master in de protestantse godgeleerdheid met finaliteit 3: Theologie en Onderzoek
  • doctor in de protestantse godgeleerdheid

(K.B. 4.3.1963, art.1)

 

Ieder diploma of getuigschrift van volbrachte studies wordt ter ondertekening aan de Raad van Bestuur voorgelegd (als wettelijk vertegenwoordiger tegen­over de overheid) die de geldigheid bevestigt.