Alleen ingeschreven studenten die inschrijvings- en col­legegeld hebben betaald, mogen aan de colleges, examens en de verdediging van hun bachelorwerkstuk of masterproef deelnemen.