De academische leiding van de Faculteit is in handen van de vergadering van hoogleraren en docenten. Ze bewaken het academisch niveau, begeleiden het studietraject en staan in voor studiedagen en de jaarlijkse bundel Analecta Bruxellensia. De docentenvergadering kiest uit haar midden een decaan en secretaris.

  • Decaan: Prof. Dr. Johan Temmerman
  • Secretaris: Prof. Dr. Doris Lambers-Petry
  • Redactie Analecta: Prof. Dr. Johannes Taschner en Prof. Dr. Heye Heyen