Studenten die geen diploma secundair onderwijs bezitten waarmee toelating tot universitair onderwijs mogelijk is, kunnen een zogenaamd colloquium doctum of toelatingsexamen doen. Het wordt afge-nomen door een commissie van de Onderwijsraad. Het examen wordt schriftelijk afgenomen en heeft de volgende toetsingsonderdelen:

+ beantwoording van vragen over de algemene geschiedenis en cultuur;

+ het schrijven van een opstel in het Nederlands of een andere toegestane taal, ter toetsing van de taalbeheersing;

+ het maken van een vertaling van een tekst uit het Engels, Duits of Frans.

Het examen wordt afgenomen in de zittijden in juni, september en januari.