De inschrijving als regelmatig student geschiedt op grond van een volledig dossier, waarin:

+ kopie uittreksel geboorteakte;

+ kopie identiteitsdocumenten;

+ voor echt verklaarde kopie van het getuigschrift van hoger secundair onderwijs of een gelijkwaardigheidsattest;

+ voor echt verklaarde kopieën van alle behaalde diploma’s / getuigschriften;

+ 1 pasfoto;

+ inschrijving ziekenfonds;

+ financiële borgstelling (voor alle niet-EU studenten)

+ overzicht van alle voorgaande studies.