Het collegegeld voor de studie van bachelor en master bedraagt jaarlijks € 850,00. Het wordt bij de inschrijving voldaan. Deeltijdstudenten betalen € 450,00 per jaar studie. Voor inschrijving in de eenjarige lerarenopleiding (SLO) wordt verwezen naar de studiegids van de masteropleiding.

Bij de inschrijving voor de doctoraatsstudie wordt voor het eerste jaar € 850,00 aangerekend. Voor elk volgend studiejaar is het inschrijvingsgeld € 150,00. Bij de verdediging van het proefschrift wordt tenslotte nogmaals € 850,00 betaald.

Voor de toehoorder is het bedrag afhankelijk van het aantal gevolgde lesuren (25 €).

Inschrijving- en collegegelden worden integraal aan het begin van het academisch jaar via een bankoverschrijving overgemaakt. Ze kunnen niet worden teruggevorderd. Genoemde bedragen kunnen bij Ministerieel Besluit worden aangepast.

 

Fortis BPN:

BE27 2100 9032 8573 GEBABEBB