Prof. Dr. Johan Temmerman

jt

In de systematische vakken worden de kennistheoretische beginselen van de verschillende vakgebieden behandeld. Ook worden verbanden gelegd tussen deze vakgebieden en de resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar cultuur en zingeving.

De modules zijn Inleiding Theologie en Hermeneutiek (uitlegkunde), Filosofie en Godsdienstfilosofie en religiekritiek, Ethiek, Dogmatiek, Fenomenologie van de religie.

In een verder stadium worden ook modules aangeboden over Islam, New Age, Gnostiek en Hermetisme.

 

Johan Temmerman studeerde filosofie en theologie en promoveerde aan de FPG met het proefschrift Profetie en Moderniteit. Een godsdienstfilosofisch onderzoek naar de voorstellingen van waarheid en werkelijkheid in religieuze en seculiere levensbeschouwing (Gent, 2012). Hij specialiseerde zich vervolgens in heterodoxe tradities van het christendom en publiceerde zijn onderzoek onder de titel: De onderstroom van religie en atheïsme. Vrijmetselarij, mystiek, gnostiek en hermetisme (Leuven, 2014). Van zijn hand verscheen tevens de roman De filosoof sterft (Tielt, 2015). In 2017 verschijnt Maarten Luther, 500 jaar Reformatie.