Prof. Dr. Heye Heyen

Heye

Dit vak gaat in het algemeen over wat mensen (predikanten, kerkgangers en niet-kerkgangers) vandaag de dag ten opzichte van het christelijk geloof doen of denken of voelen. In het bijzonder gaat het over kerkdienst en preek, over gemeenteopbouw, pastoraat en kerkelijk onderwijs.’

De modules zijn Inleiding Praktische Theologie, Gemeentepedagogiek, Studievaardigheden, Pastorale Psychologie, Homiletiek, Gemeenteopbouw e.a.

 

Heye Heyen is naast hoogleraar Praktische Theologie tevens Privaatdocent godsdienstpedagogiek in Oldenburg (Duitsland). Hij is tevens als privaatdocent verbonden aan de universiteit te Oldenburg (Duits­land). Daar geeft hij onderwijs en doet onderzoek in het vak godsdienstpedagogiek met bijzondere aandacht voor de thematiek ‘religie in de biografie’. Hij is gewoon lid van het Duitse genootschap voor pastorale psychologie (Deutsche Gesellschaft für Pastoralpsychologie, DGfP), sectie dieptepsychologie: counselor en supervisor.