De Universitaire Faculteit voor Protestantse Theologie voorziet in een Bachelor- en Masteropleiding. De bacheloropleiding omvat nominaal drie studiejaren ofwel 180 studiepunten. Men kan deze op voltijds- of deeltijdsbasis doorlopen. De masteropleiding theologie beslaat 2 studiejaren (120 studiepunten) en is bedoeld als een voortzetting en toespitsing van de bachelorstudie op een hoger niveau.

Aansluitend bij de concrete situatie van onze studentenpopulatie worden de modules van de bache­loropleiding ingeroosterd op halftijdsbasis. Elke module wordt dus in principe eens per twee jaar gegeven. Voor studenten die snel­ler of voltijds willen studeren, wordt het programma in overleg met de docenten op individuele basis aangevuld met modules uit andere bachelor­jaren of uit de Frans­talige opleiding, dan wel met zelfstudie onder begeleiding. In de masteropleiding volgen alle studenten, met welke finaliteit en welk hoofd­vak dan ook, de drie algemene modulen ‘Onderzoeksmethodologie’, ‘Ambt en leiderschap’ en ‘Rituelen’. Algemeen is ook de studie voor hoofd- en bijvak en het schrijven van de master­proef, het belangrijkste werkstuk in de masteropleiding waarin alle draden samen­komen.

Bachelorprogramma16-17

Masterprogramma16-17